موافقت نامه استفاده از خدمات ميل ديتا:

1. درباره موافقتنامه

1.1 استفاده شما از خدمات ايميل ميل ديتا، تحت شرايط موافقتنامه قانوني بين شما و ميل ديتا مي باشد.
1.2 موافقتنامه شما با ميل ديتا شامل شرایط استفاده از خدمات ميل ديتا خواهد بود.

2. پذیریش شرایط

2.1 برای استفاده از خدمات ميل ديتا، می بایست ابتدا شرایط آن را پذیرفته و تایید نمایید، در غیر اینصورت، نمی توانید از خدمات ميل ديتا استفاده نمایید.

3. فراهم آوری خدمات توسط ميل ديتا

3.1 خدمات ميل ديتا، شامل خدمات ايميل (پست الكترونيک) و هر سرويس يا سرويس هاي تابعه آن، كه در ابتدا و یا طول سرويس ارائه مي گردد، مي باشد. لذا، شما تاييد مي نماييد كه تمامي شرايط و قوانين موافقتنامه، شامل تمامي سرويس های ميل ديتا مي باشد.
3.2 ميل ديتا دائماً در حال نوآوری می باشد تا سرویس مناسب را برای کاربرانش فراهم آورد، شما تصدیق و تایید می نمایید که خدمات ميل ديتا، از زمانی به زمانی دیگر، ممکن است تغییر نماید و این تغییرات می تواند بدون اطلاع قبلی به شما صورت گیرد.
3.3 قسمتی از این نوآوری مشمول توقف دائمی یا موقت سرویس های فراهم شده توسط ميل ديتا برای شما یا کاربرانش می باشد، بنابراین شما تصدیق و تایید می نمایید که هر توقف دائمی ویا موقت سرویس ها , براساس صلاحدید ميل ديتا، می تواند بدون اطلاع قبلی به شما صورت پذیرد.
3.4 شما تصدیق و تایید می نمایید، ميل ديتا براساس صلاحدید ویا تخلف شما از شرایط موافقتنامه، اجازه خواهد داشت که از دسترسی شما به حساب کاربریتان ونیز استفاده از خدمات جلوگیری نماید. قابل ذکر است، حساب کاربریتان شامل، جزئیات حساب کاربریتان یا هر فایل یا محتویات دیگر در آن می باشد.
3.5 شما تصدیق و تایید می نمایید که ميل ديتا براساس صلاحدید خود، می تواند بر میزان حجم ارسال و دریافت های شما (مانند میزان حجم بارگذاری فایل و...) ونیز بر میزان فضای ذخیره سازی (مانند میزان حجم صندوق ارسال و دریافت و...) اعمال تغییر نماید ، تا بدین وسیله سرویس مناسبی را به شما و کاربرانش ارائه نماید.

4. استفاده ی شما از خدمات ميل ديتا

4.1 شما تایید می نمایید که خدمات را تنها برای اهداف قانونی و مجاز جمهوری اسلامی ایران، بکار می برید.
4.2 شما تایید می نمایید که شما به هرفعالیتی که بواسطه آن خدمات ميل ديتا دچار اخلال گردند، دست نخواهید زد .
4.3 شما تایید می نمایید که از فروش نسخه های رایگان و فروش مجدد نسخه های غیر رایگان، خدمات ميل ديتا خودداری می نمایید، مگر اینکه شما صریحاً اجازه انجام آن را در یک موافقتنامه جداگانه با ميل ديتا داشته باشید.
4.4 شما تایید می نمایید که در صورت تجاوز از حدود قانونی خود، موضوع این موافقتنامه و قوانین جمهوری اسلامی ایران ، شما منحصراً مسئول می باشید ( و اینکه ميل ديتا هیچ مسئولیتی در برابر شما ویا شخص ثالث در این مورد ندارد).
4.5 شما تایید می نمایید که از حساب کاربریتان و محتویات خدمات مورد استفاده خود پشتیبان تهیه می نمایید و درصورت بروز هر گونه مشکل، ميل ديتا هیچگونه مسئولیتی در برابر از بین رفتن اطلاعات شما( حساب کاربریتان و محتویات خدمات مورد استفاده) و نیز بازیابی آنها، نخواهد داشت.

5. امنیت حساب کاربری و رمز عبور شما

5.1 شما تایید می نمایید که برای همه فعالیت هایی که تحت عنوان حساب کاربریتان رخ می دهد، در برابر ميل ديتا مسئول هستید.

6. حقوق خصوصی

6.1 هیچ شرایطی به شما حق برای استفاده از اسامی تجاری ميل ديتا، علائم تجاری، علائم سرویس، آرم ها، اسامی دامنه ها و ویژگی ها یا نشانه تجاری مشخص را نمی دهد، مگر اینکه شما اجازه صریح کاربرد آنها را طی یک موافقتنامه کتبی جداگانه با ميل ديتا داشته باشید.

7. بروز رسانی های خدمات ميل ديتا


7.1 خدمات ميل ديتا ممكن است بصورت خودکار در هر زمانی توسط ميل ديتا بروز شود. اين بروز رساني ها بصورتي طراحي شده است كه خدمات را بهبود، ارتقاء و توسعه دهند, بنابراین، شما تاييد مي نماييد كه دريافت اينگونه بروزرساني ها بعنوان قسمتي از استفاده شما از سرويس ها مي باشد و اجازه مي دهید ميل ديتا بروز رسانی را اعمال نماید.